Maatregel

I/S

2017

2018

2019

2020

Onttrekking reserve rente grex

I

300.000

300.000

600.000

600.000

Totaal

300.000

300.000

600.000

600.000

Onttrekking bestemmingsreserve nadelige rente-effecten grex

Er zijn nieuwe regels in het Besluit begroting en verantwoording (Bbv). Daardoor verandert de toerekening van rente aan de grondexploitatie fors. In de jaarrekening 2015 staat een reserve van circa 2.967.000 euro. Deze vangt de nadelen op totdat de grondexploitaties voordelige resultaten geven.