Inleiding

Grondbeleid wordt ingezet om doelen op andere beleidsvlakken te realiseren. U kunt daarbij onder meer denken aan de beleidsvelden als wonen, werken, infrastructuur, recreatie & sport, landschapskwaliteit, milieu, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen. Grondbeleid is dienstbaar aan de realisatie van andere beleidsvelden en geen doel op zichzelf.

Selecteer een onderwerp