Bedragen x € 1.000

Programma
Lasten:

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

1

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

8.900

8.243

12.188

11.965

11.830

11.577

2

Wonen, werken en bedrijven

20.920

15.705

16.633

6.833

7.777

6.867

3

Leefbaarheid, welzijn en zorg

25.658

27.132

26.433

26.508

26.476

26.531

4

Landschap, verkeer en openbare ruimte

13.286

14.079

10.008

10.143

13.990

10.414

5

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

-286

806

4.460

4.308

4.617

4.642

Totaal lasten (exclusief reserves)

68.478

65.966

69.723

59.757

64.689

60.031

Programma
Baten:

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

1

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

531

506

772

740

738

735

2

Wonen, werken en bedrijven

20.261

13.236

20.946

5.307

6.251

5.341

3

Leefbaarheid, welzijn en zorg

4.880

4.686

4.831

4.473

4.473

4.473

4

Landschap, verkeer en openbare ruimte

6.724

6.383

5.738

5.834

5.954

6.077

5

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

42.799

41.382

46.097

46.530

46.392

46.299

Totaal baten (exclusief reserves)

75.195

66.193

78.385

62.884

63.809

62.926

Resultaat voor bestemming

6.717

227

8.662

3.127

-880

2.894

Toevoeging reserves

9.970

7.665

10.018

3.798

3.768

3.780

Onttrekking reserves

6.678

8.065

2.063

2.025

5.413

1.541

Saldo mutaties reserves

-3.291

400

-7.955

-1.773

1.645

-2.239

Resultaat na bestemming

3.425

627

706

1.354

765

655

Het resultaat na bestemming (budgetten inclusief de reservemutaties), is als volgt verdeeld over de programma's:

Bedragen x € 1.000

Programma
Lasten:

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

1

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

10.264

9.080

12.931

12.708

12.526

12.273

2

Wonen, werken en bedrijven

21.935

15.971

22.717

6.903

7.846

6.936

3

Leefbaarheid, welzijn en zorg

26.052

27.277

26.870

26.582

26.554

26.610

4

Landschap, verkeer en openbare ruimte

13.748

18.037

10.452

10.589

14.439

10.867

5

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

6.449

3.265

6.771

6.774

7.091

7.125

Totaal lasten (inclusief reserves)

78.448

73.631

79.741

63.556

68.457

63.812

Programma
Baten:

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

1

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

2.610

1.504

1.505

1.389

1.263

1.098

2

Wonen, werken en bedrijven

20.421

13.562

21.016

5.376

6.321

5.411

3

Leefbaarheid, welzijn en zorg

5.096

4.893

4.926

4.567

4.567

4.564

4

Landschap, verkeer en openbare ruimte

9.082

12.468

6.195

6.257

10.079

6.495

5

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

44.664

41.830

46.806

47.320

46.992

46.899

Totaal baten (inclusief reserves)

81.873

74.258

80.448

64.909

69.222

64.467

Resultaat na bestemming

3.425

627

706

1.354

765

655