Inleiding

In deze paragraaf wordt het beleid over de financiering van onze gemeente voor de komende jaren uitgelegd. Dit wordt ook wel de treasuryfunctie genoemd. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Deze functie omvat de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering vereist soms snelle beslissingen in een steeds complexere geld- en kapitaalmarkt.
De spelregels voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie staan in het treasurystatuut. Dit statuut is geschreven om zoveel mogelijk financiële risico’s te beperken. Het treasurystatuut is door de gemeenteraad vastgesteld bij besluit op 28 oktober 2011.

In de financieringsparagraaf komt het concrete beleid aan de orde. In de begroting gaat het om de plannen. In de jaarrekening wordt achteraf verantwoording afgelegd.

Selecteer een onderwerp