Het begrotingssaldo 2017 en de meerjarenbegroting 2018 - 2020 bestaat uit de volgende onderdelen:

Bedragen in euro's

2017

2018

2019

2020

Saldo na vaststelling kadernota 2016

809.971

1.337.150

773.261

693.169

Budgetaanpassingen na kadernota 2016

386.085

422.647

167.268

207.130

Saldo bestaand beleid

1.196.056

1.759.797

940.529

900.299

Nieuw beleid 2017

-789.778

-706.236

-775.711

-845.186

Dekkingsplan 2017

300.000

300.000

600.000

600.000

Begrotingssaldo exclusief risicobuffer

706.278

1.353.561

764.818

655.113

Risicobuffer bij meerjarenbegroting 2017

-386.738

-678.436

-609.550

-621.550

Ruimte inclusief risicobuffer

319.540

675.125

155.268

33.563