Overzicht baten en lasten

Programma (excl. reserves)

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

531

8.900

-8.369

506

8.243

-7.738

772

12.188

-11.416

Wonen, werken en bedrijven

20.261

20.920

-660

13.236

15.705

-2.469

20.946

16.633

4.313

Leefbaarheid, welzijn en zorg

4.880

25.658

-20.778

4.686

27.132

-22.446

4.831

26.433

-21.602

Landschap, verkeer en openbare ruimte

6.724

13.286

-6.562

6.383

14.079

-7.696

5.738

10.008

-4.270

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

42.799

-286

43.085

41.382

806

40.575

46.097

4.460

41.637

Saldo baten en lasten

75.195

68.478

6.717

66.193

65.966

227

78.385

69.723

8.662

Mutaties reserves

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

2.079

1.363

716

999

837

162

734

743

-10

Wonen, werken en bedrijven

161

1.015

-854

326

266

60

69

6.084

-6.014

Leefbaarheid, welzijn en zorg

217

394

-177

207

145

62

95

437

-343

Landschap, verkeer en openbare ruimte

2.357

462

1.895

6.085

3.958

2.127

457

444

13

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

1.864

6.735

-4.871

448

2.459

-2.011

709

2.311

-1.602

Mutaties reserves

6.678

9.970

-3.291

8.065

7.665

400

2.063

10.018

-7.955

Geraamd resultaat

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

81.873

78.448

3.425

74.258

73.631

627

80.448

79.741

706

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.

Programma (excl. reserves)

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

740

11.965

-11.225

738

11.830

-11.092

735

11.577

-10.842

Wonen, werken en bedrijven

5.307

6.833

-1.526

6.251

7.777

-1.526

5.341

6.867

-1.525

Leefbaarheid, welzijn en zorg

4.473

26.508

-22.034

4.473

26.476

-22.002

4.473

26.531

-22.058

Landschap, verkeer en openbare ruimte

5.834

10.143

-4.309

5.954

13.990

-8.036

6.077

10.414

-4.337

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

46.530

4.308

42.221

46.392

4.617

41.775

46.299

4.642

41.657

Saldo baten en lasten

62.884

59.757

3.127

63.809

64.689

-880

62.926

60.031

2.894

Mutaties reserves

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

649

743

-94

525

696

-170

363

696

-333

Wonen, werken en bedrijven

69

69

0

69

69

0

69

69

0

Leefbaarheid, welzijn en zorg

94

74

20

93

79

15

91

79

12

Landschap, verkeer en openbare ruimte

423

446

-23

4.125

449

3.675

418

453

-35

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

790

2.466

-1.676

600

2.474

-1.874

600

2.483

-1.883

Mutaties reserves

2.025

3.798

-1.773

5.413

3.768

1.645

1.541

3.780

-2.239

Geraamd resultaat

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Bedragen x 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

64.909

63.556

1.354

69.222

68.457

765

64.467

63.812

655

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.