Begroting in één oogopslag

uitgaven € 80.446,0
inkomsten € 80.447,0

Bedragen x € 1.000

€ 13.674

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

€ 2.239

€ 28.801

Wonen, werken en bedrijven

€ 21.084

€ 27.309

Leefbaarheid, welzijn en zorg

€ 5.022

€ 10.894

Landschap, verkeer en openbare ruimte

€ 6.652

€ 9.787

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

€ 47.514